มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จากนั้นเวลา 17.00 น. ณ วงเวียนเทพสตรี อ.ประพนธ์ เด่นดวง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและพิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพร้อมกันนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมพิธีรำบวงสรวงถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับผู้ร่วมพิธีจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 5,000 คน

กิจกรรมอื่นๆ