มรท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU โครงการบ้านพอเพียง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการบ้านพอเพียง ระหว่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กับ คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี ในประเด็นโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดลพบุรี, โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัดลพบุรี และโครงการพอเพียงในระดับจังหวัด และระดับตำบล

กิจกรรมอื่นๆ