มรท. ต้อนรับเลขาฯ รมต. อว., ผวจ.ลพบุรี และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านป่าตาล ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, คุณสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี​, คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และแขกผู้มีเกียรติ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมภายในลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในลานวัฒนธรรมพื้นบ้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ