คกก.ส่งเสริมกิจการ มรท. มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์, ผู้อำนวยการและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายปัจจพล สำลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ประสบเหตุบ้านเสียหายจากอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ 2 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

กิจกรรมอื่นๆ