มรท. ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณจุฬาภรณ์ อ่อนระทวย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ