การประชุม คกก.จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน มรท. ครั้งที่ 3/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการปรับขึ้นราคาอัตราค่าธรรมเนียมไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการลดหย่อนอัตราค่าเช่าพื้นที่ช่วงปิดภาคการศึกษา (มีนาคม - พฤษภาคม 2566)

กิจกรรมอื่นๆ