มรท. ร่วมประชุมหารือการเตรียมการลงนาม MOU ระหว่าง มรท. กับ โรงเรียนสามารถคิด (Samart Kids School)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้บริหารและผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียนสามารถคิด (Samart Kids School) ในโอกาสร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ โรงเรียนสามารถคิด (Samart Kids School) ที่จะจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในเร็ว ๆ นี้

กิจกรรมอื่นๆ