สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดงานสานสัมพันธ์ คณิตศาสตร์เทพสตรี ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ คณิตศาสตร์เทพสตรี ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สืบสานความสัมพันธ์ตลอดจนการให้และรับข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือในด้านการเรียน การทำงาน และศิษย์ปัจจุบันได้รับทราบแนวทางการประกอบอาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและความก้าวหน้าในการศึกษาต่อ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ คุณอาคม นาคน้อย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาเส้นทางและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเป็นครูสังกัดอาชีวศึกษา น่าสนใจแค่ไหน

กิจกรรมอื่นๆ