การประชุม คกก.บริหารและจัดสรรอัตรากำลังพนักงาน สังกัด มรท. ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดสรรอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ