การประชุม คกก.ดำเนินการจัดงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 66

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดและรูปแบบการจัดงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ