มรท. ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 13 ครบรอบปีที่ 97

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 13 ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณสุวรรณี สุมานิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 13 ครบรอบปีที่ 97 โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ไกรภพ ไชยพันธุ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ