มรท. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ วัดเมืองใหม่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2 ของจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน กษัตริย์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ก่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ประเทศชาติ และเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานบันหลักในสังคมไทย อีกทั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยพิธีดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทั้งสิ้น 11 ครั้ง ตลอดทั้งปี 2566 โดยในครั้งที่ 3 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ วัดตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ