ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ ชัยสวัสดิถานนท์ จาก บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ