การประชุมหารือการบริหารจัดการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมหารือการบริหารจัดการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อหารือและทำความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยที่จะมีการจัดสร้างขึ้นในอนาคต

กิจกรรมอื่นๆ