วจก. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และสานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ และลานวัฒนเทพ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และสานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาการจัดการ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันชักเย่อ วิ่งกระสอบ เก้าอี้ดนตรี และเกมส์กะหล่ำปลีสัมพันธ์

กิจกรรมอื่นๆ