มรท. จัดงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานธรรม และห้องโถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญและสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 "ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร 

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีสักการะและสรงน้ำพระศรีศากยะทศพล มงคลเทพสตรีลีลา, พระพุทธปล่องมณีมงคลสถิตเทพสตรี,ท้าวมหาพรหมวิทยาพัฒน์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ ได้กล่าวให้พรให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร หลังจากนั้นได้นำผู้ร่วมงานร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์

กิจกรรมอื่นๆ