มรท. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแม่บ้านบริษัททำความสะอาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566 ด้วยการระดมทำความสะอาดพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ