มรท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ เทวสถานปรางค์แขก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวอวยพรให้แก่ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์

กิจกรรมอื่นๆ