คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ , พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

กิจกรรมอื่นๆ