มรท. จัดโครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี คุณสนั่น และคุณเลียม ฉิมพันธ์ ได้มอบหมายให้ คุณจินตนา ฉิมพันธ์ เป็นผู้แทนผู้บริหารโรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร 1994 และโรงสีเปลี่ยนสินสมบูรณ์ พร้อมด้วย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบน้ำดื่ม TRU ให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน 300 แพ็ค ซึ่งน้ำดื่มจำนวนดังกล่าวเป็นน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จัดจำหน่ายโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ในโครงการเทพสตรีปันนำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคม โดยมี นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นผู้รับมอบ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร.0 8988 78433 (อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจกรรมอื่นๆ