การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขอเสนอรายชื่อหัวหน้าสาขาวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 สาขาวิชา / การพิจารณาศักยภาพอาจารย์พิเศษ นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2565

กิจกรรมอื่นๆ