คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานสานสัมพันธ์บุคลากร

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคณะและบุคลากรภายในหน่วยงาน

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์ผู้ใหญ่

กิจกรรมอื่นๆ