คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการทำงาน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธี และผู้ร่วมงาน โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการทำงาน ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้นักศึกษาและผู้ร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากผู้แทนสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ