อธิการบดี มรท. มอบข้าวสารแก่พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบข้าวสาร จำนวน 107 ชุด ให้แก่พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อแทนคำขอบคุณที่คอยดูแลมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ทั้งนี้ข้าวสารดังกล่าวเป็นข้าวที่ปลูกโดยศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และจัดซื้อโดยใช้งบประมาณส่วนตัวของอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ