มรท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ