การประชุมเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ศรีอยุธยาเกมส์

คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 "ศรีอยุธยาเกมส์" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดทำเสื้อกีฬาให้แก่นักกีฬา / การพิจารณากำหนดรายละเอียดการเข้าร่วมการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์

กิจกรรมอื่นๆ