ผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องจัดแสดงใหญ่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ