มรท. รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) จาก TCEB

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณ พิเชฐ อินทร์เอื้อ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau - TCEB) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ในโครงการกิจกรรมมาตรฐานสถานที่จัดงานแห่งประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard - TMVS) ปี พ.ศ.2566 สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี และห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ให้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ตลอดจนเพื่อให้ห้องประชุมที่เข้ารับการตรวจประเมินผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของเกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยและการจัดงานเสมือนจริง และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมอื่นๆ