มรท. จัดโครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ วัดมะปรางหวาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบน้ำดื่ม TRU ให้แก่วัดมะปรางหวาน จำนวน 600 แพ็ค ในโครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคม ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และใช้ในกิจกรรมทางศาสนา อาทิ งานเทศน์มหาชาติ และงานทอดกฐินสามัคคี ซึ่งน้ำดื่มจำนวนดังกล่าวเป็นน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จัดจำหน่ายโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร. 0 8988 78433 (อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจกรรมอื่นๆ