ผู้บริหาร ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยครอบครัว เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ.2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ