การประชุม คกก.ดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (TRU AIC 2023) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระที่เสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ / การแจ้งกำหนดการจัดงาน / การแจ้งเรื่องสูจิบัตรการจัดงาน โดยงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (TRU AIC 2023) มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ