พิธีลงนาม MOA ระหว่าง มรท. กับ Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี, ผู้อำนวยการและผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก, รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ศูนย์ภาษา ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Universi Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามความร่วมมือเพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงภาคีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยผ่านการจับคู่ทุนจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี คือระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2566 - 7 มิถุนายน 2567 หรืออาจขยายระยะเวลาออกไปตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน

กิจกรรมอื่นๆ