อธิการบดี มรท. ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขึ้นสู่แท่นประดิษฐาน ภายใน มทบ.13

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ลานธรรมชัยแห่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในมณฑลทหารบกที่ 13 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขึ้นสู่แท่นประดิษฐาน สำหรับพิธีครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของกำลังพลและครอบครัวของ มณฑลทหารบกที่ 13 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ