มรท. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ วัดหนองผือ ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ชนิด 97 ต้น ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี (ธ) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

กิจกรรมอื่นๆ