การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/66

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายละเอียดการเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา / การพิจารณาสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We are TRU ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6, 7, 9, 10 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ