มรท. ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี คุณภัคจิรา แท่นทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล แด่พระสงฆ์ จำนวน 97 รูป และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 99,999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระกุศล

กิจกรรมอื่นๆ