งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 76 คน ได้รับบริจาคโลหิตจำนวน 52 ยูนิต โดยผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 อีกทั้งยังได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิต และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละ ความมีจิตเมตตา

กิจกรรมอื่นๆ