มรท. ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวงเวียนเทพสตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ