มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา 

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ณ วัดสิงห์ทอง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 67,999 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล ได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

จากนั้นในเวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ