การประชุมจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการ TRU Happy Workplace

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการ TRU Happy Workplace "เทพสตรีสร้างสุขด้วยเสียงเพลง" ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้าในการเตรียมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรม TRU Happy Workplace "เทพสตรีสร้างสุขด้วยเสียงเพลง" โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ