การประชุมจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตฯ

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต และการประชุมการประมาณค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (Fix cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ