ผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องจัดแสดงใหญ่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 จ.กาญจนบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ