ศาลแรงงานภาค 1 จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คุณอินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ ประจำปี พ.ศ.2566 กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งจัดโดยศาลแรงงานภาค 1 โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวนกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง และขั้นตอนไกล่เกลี่ยออนไลน์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื้องต้น โดย คุณกวีพจน์ สุรนิจ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 และการบรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน โดย คุณสัญญา สุขเสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 1

กิจกรรมอื่นๆ