การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรท. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566


โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 / การพิจารณาร่างกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ