มรท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดคลองสายบัว อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี, คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่ พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) จิตอาสาพระราชทาน" ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย พิธีถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดคลองสายบัวและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรมอื่นๆ