ผู้บริหาร มรท. ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และท่าน้ำวัดเชิงท่า อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 72 รูปถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 199,999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้นในเวลา 17.30 น. ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมอื่นๆ