อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ