มรท. ร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ศาลจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.บุญสนอง เภาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ