มรท. ร่วมโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ วัดเขาจรเข้ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี คุณวันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้ร่วมงานจะได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมประจำชีวิต สามารถนำหลักธรรมขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ