อธิการบดีพบผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, ผู้อำนวยการและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี พบผู้นำนักศึกษาทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนะแนวทางในการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา และการเรียนของตนเองเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต

กิจกรรมอื่นๆ